Created with Sketch.

Het geven van de digitale machtiging is gelukt.

The e-mandate was signed successfully.

Created with Sketch.